Contact

Informatie Loket

Al weer een hele tijd is er binnen Grashoek een Dorps Info Loket. Vier vrijwilligers kunnen u, op uw verzoek, bijstaan in een aantal zaken. U kunt hier denken aan: belastingservice, vragen op het gebied van pensioenen, AOW, rechten op zorg, Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) inkomen, wonen en mobiliteit. Kortom u wordt bijgestaan als u vragen hebt over uw leefomgeving. Ook kunnen deze vrijwilligers u bijstaan met het invullen van formulieren als u er zelf niet uit komt.


Wist u dat:
Wij elke donderdag in de even weken te bezoeken zijn in de “Ankerplaats” via de ingang van de “Brem”aan de Vlasstraat? Altijd van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Wist u dat:
Als u liever thuisbezoek hebt dat ook kan?

Wist u dat:
Deze hulp altijd gratis is?

Wist u dat:
Onze vrijwilligers altijd zullen proberen een voor u passende oplossing te vinden?

Wist u dat:
U geen lid van de KBO hoeft te zijn om van deze diensten gebruik te maken?

Wist u dat:
Onze medewerkers ook op uw verzoek mee luisteren tijdens een zogenaamd “Keukentafelgesprek”? En dat wij u helpen bij de voorbereiding hiervan?


Wist u dat:
U ons altijd kunt bellen?
Andrea Cruijsberg   
Tel: 077-3075293

Louis Dambacher    
Tel: 0610521727

Bert Coppers           
Tel: 06-46272940

Jac Haenraets         
Tel: 0621361987X