Nieuwsbrief

Dorpsoverleg (secretariaat: info@infograshoek. nl) Dorpsoverleg wil een ondersteunende rol vervullen, zowel op eigen initiatief als naar aanleiding van vragen en ideeën uit het dorp. We willen bijdragen om de leefbaarheid van ons dorp te behouden en zo mogelijk te verbeteren (met behoud van de eigen identiteit). Graag willen we informatie krijgen, geven en doorgeven over verschillende thema’s, zoals wonen, veiligheid, en sociaal welzijn. Om de informatie beter te kunnen delen wordt momenteel hard gewerkt aan een website. Op www.infograshoek.nl is te zien hoe de site zowel qua uiterlijke als qua inhoud volop in ontwikkeling is. In enkele hoofdstukken/ rubrieken is al wat informatie geplaatst, maar de site is zeker nog niet af. We willen inwoners van Grashoek op de website op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen binnen Grashoek met z’n buitengebied. Daarnaast is het de bedoeling dat op de site meer algemene informatie te vinden is over Grashoek, bijvoorbeeld over Grashoeks verenigingen (dorpsweetjes). Op de website willen we ook de notulen van de vergaderingen plaatsen. Geregeld willen we in ‘ken uw dorpsgenoten’ interviews plaatsen met dorpsgenoten (ff voorstellen) en in ‘bedrijvigheid’ stellen we regelmatig een bedrijf centraal. Tenslotte, in een ‘vraag en aanbod’ rubriek, kunnen bijvoorbeeld vrijwilligers voor verenigingen gevraagd worden, of bijv. wanneer iemand wel als chauffeur of als taalmaatje aan de slag wil, kan die dat bij deze rubriek kenbaar maken. En er is de gelegenheid om spullen aan te bieden die voor niets (of voor weinig) aangeboden of afgehaald mogen worden. Dorpsondersteuner stelt zich voor: Mijn naam is Cynthia Louwers en sinds 1 november 2017 werk ik als dorpsondersteuner in Grashoek. Als dorpsondersteuner ben ik de verbindende schakel in het dorp tussen de bewoners, professionals en vrijwilligers, met als doel een hechte samenwerking te realiseren tussen de informele en formele netwerken in Grashoek. In mijn functie als dorpsondersteuner werk ik voor de Stichting Bevordering Welzijn inwoners Grashoek en werk ik nauw samen met de verenigingen en stichtingen die actief zijn in het dorp. In het begin zal ik vooral bezig zijn met het realiseren van de huishoudelijke hulpvragen van de bewoners, maar daarnaast bied ik ook ondersteuning aan allerlei andere hulp- en zorgtaken die informele netwerken op zich nemen. Het is hierbij de bedoeling dat ik laagdrempelig werk, zodat de hulp die nodig is snel en gemakkelijk opgestart kan worden. Het uiteindelijke doel van mijn werk is om de zelfredzaamheid van de inwoners van Grashoek te vergroten. Openbaar vervoer Er komt een lijndienst naar Grashoek! Per 10 december zal er elk uur een bus van en naar Baarlo rijden (lijn 78). Op de dienstregeling van Arriva staat behalve deze geplande lijn ook een OV-shuttle (lijn 445). Deze OV-shuttle-dienst zal 8 januari starten en zal alleen op aanvraag rijden tussen Grashoek Past. Vullinghsstraat) en Beringe (Peelstraat). Hiervoor moet uiterlijk een uur voor vertrek gereserveerd worden via tel. 0800-0224050 (gratis). Deze diensten van Arriva staan los van de ‘Wensbus’ , bemand door vrijwilligers. Pinautomaat Een pinautomaat in Grashoek is een door velen gekoesterde wens. Het lijkt echter geen haalbare kaart voor de banken om er één te plaatsen. Er kan nog bekeken worden of een lokale ondernemer pinfaciliteit beschikbaar wil stellen, in dat geval wil de RABO-bank de apparatuur faciliteren. De bank wijst verder op de mogelijkheid van geld express service waarmee contant geld aan huis gebracht kan worden. (https://www.rabobank.nl/particulieren/toegankelijkheid/ onder kopje Rabo geld express) Zonnepanelenveld In het voorjaar werden we overvallen met de mededeling dat er een voorlopige vergunning is afgegeven aan een projectontwikkelaar voor een zonnepanelenveld aan de Roomweg. De locatie betreft een sterk beeldbepalend punt: het hart of de oksel van het dorp. Dorpsoverleg heeft een informatie-avond georganiseerd (13 april) die goed werd bezocht. Vrijwel unaniem was men van mening dat zonne-energie op een veld van zonnepanelen een prima zaak is, maar dat dit niet geldt voor de geplande locatie. De gemeente gaf aan dat de status van de voorlopige vergunning slechts bedoeld is om de projectontwikkelaar in staat te stellen landelijke subsidie aan te vragen. Voordat een eventuele definitieve vergunning kan worden afgegeven zal voldaan moeten worden aan aantoonbaar voldoende draagvlak op de drie hieronder genoemde punten: - Actieve betrokkenheid van de inwoners van Grashoek, bezwaarschriften spelen hierin een zeer geringe rol. - Profijtbeginsel: er zijn landelijke richtlijnen over het meeprofiteren van het dorp in geval van exploitatie - inpassing in de omgeving. Vervolgens zal/zou het plan dan nog getoetst worden door kwaliteitscommissies, en zijn er procedures betreffende bestemmingsplan en omgevingsvergunning. ‘Grashoek smaakt naar meer’ Het is al weer even geleden, maar 20-21 mei was een feestelijk weekend waarbij heel recreatief Grashoek de deuren wagenwijd openstelde. Zowel voor kinderen als volwassenen was er op twee uitgezette routes een heleboel te proeven, ontdekken en te beleven. Lopend, fietsend, per treintje of met de huifkar werd men geleid langs campings, horecagelegenheden, langs een boswachterij, wijngaarden, het struinpad, vliegtuigmonument, een aspergeveld, schilderatelier, ….. Op het dorpsplein werden (informatie-)boekjes uitgedeeld van de Grashoekse hond Layla die van alles beleefde langs verschillende routes. Behalve deze routes was er ook op het plein een heleboel georganiseerd, met muziek tot in de late uurtjes. Avond voor woonwensen / woonvisie Dorpsoverleg Grashoek organiseerde een avond rondom het thema ‘Wonen in Grashoek’, deze vond plaats op 11 oktober 2017 in de Ankerplaats. Centraal stond de leefbaarheid, met als voornaamste insteek het ‘wonen’. Rondom 4 tafels konden de bewoners van Grashoek meepraten over wat in hun ogen belangrijk was om goed te kunnen wonen, nu en in de toekomst. Afwisselend schoven aan de 4 tafels medewerkers aan van: de gemeente Peel en Maas, van Wonen Limburg, van de Rabo-bank, en van een lokaal bouwbedrijf / makelaarskantoor. De avond werd goed bezocht, en het is de bedoeling dat hier aan nog een vervolg wordt gegeven door een nog te vormen commissie. Terugkomende thema’s aan de tafels: Er is behoefte aan meer voorzieningen: Openbaar vervoer, Pinautomaat, Horeca / terras op en bij het plein, ‘Winkels’, Marktje. Door bevolkingskrimp ontstaat m.n. leegstand in oudere woningen. Er is behoefte aan betaalbare (starters-)woningen en aan flexibiliteit in woonvormen. Een uitgebreid verslag van deze avond staat onder het hoofdstuk ‘Nieuws’ op de website. In de planning voor 2018: Duurzame energie Begin 2018 willen we (Dorpsoverleg in samenwerking met de gemeente) een avond organiseren over duurzaamheid. Bijvoorbeeld door deskundigen uit te nodigen die iets komen vertellen over de voordelen wind- en zonne-energie, en over wat men individueel kan doen om verantwoord om te gaan met energie. Er volgt binnenkort nadere informatie. Snel internet Ook betreffende snel internet/glasvezel: wordt binnenkort vervolgd. Viering 100 jarig bestaan Grashoek en verschijning van een boek ter gelegenheid van dit jubileum Momenteel wordt er door een redactie hard gewerkt aan een boekwerk dat het Dorpsoverleg tijdens de festiviteiten wil presenteren. Over een jaar, op zaterdag 22 december 2018, bestaat onze parochie en tegelijkertijd het dorp Grashoek, 100 jaar. Een mooie gelegenheid voor het uitbrengen van een publicatie (jubileumboek). We willen graag een boekwerk uitbrengen dat aansluit bij de eerdere publicatie in 2010: Waar de Groote Molenbeek ontspringt… Het concept dat we hiervoor hebben bedacht is een kroniek over de laatste vijftig jaar. Dus de periode van 1968 tot 2018. In 1968 werd het 50 jarig bestaan van het dorp gevierd. De festiviteiten vonden destijds plaats in de zomer van 1969. De Historische Werkgroep Grashoek heeft een belangrijke taak in het verzamelen van feitenmateriaal en is op zoek naar artikelen in kranten en krantjes over gebeurtenissen in de afgelopen 50 jaar. Ook is de HWG op zoek naar foto’s en documenten uit deze periode om haar archief aan te vullen en zodoende te komen tot een rijk geïllustreerd boekwerk. Daarom, inwoners van Grashoek, denk na of er in uw fotocollectie misschien een interessante foto zit van een gebeurtenis die niet mag ontbreken in het nieuwe boek. De HWG komt de foto bij u ophalen, scant de foto in en bezorgt de foto weer bij u terug. Contactadres van de HWG is: Henk Steeghs, Roomweg 45, tel. 06 155 48 218, mail: henk.steeghs@home.nl U kunt zich vanzelfsprekend ook bij de andere leden van de HWG melden. Dorpsoverleg Dorpsoverleg vergadert de 4e donderdag van de maand, maar ook tussen de maandelijkse vergaderingen door valt er geregeld wat te bespreken. Onderwerpen die dit jaar op de agenda hebben gestaan zijn onder meer: - ‘Grashoek smaakt naar meer’ - Zonnepanelenveld: goed initiatief, maar is dit de juiste locatie? - Woonwensen / woonvisie - Bomen op het dorpsplein / aan de Roomweg: deze hebben veel te lijden gehad van de herinrichting van het plein - De website - Zelfsturing - hulp in huishouding / dorpsondersteuner (St. Bevordering Welzijn in Grashoek) - Jeugd en jongeren - Voorzieningen als openbaar vervoer en pinautomaat - Op de planning er de komende tijd meer aandacht aan te besteden: duurzaamheid in Grashoek, 100 jarig bestaan, snel internet. Wil je zelf ook iets betekenen voor ons dorp meld je dan gerust bij dorpsoverleg aan. Het gaat over onderwerpen die er vaak echt toe doen in Grashoek. In het kader van stimulering zelfsturing, waar de gemeente Peel en Maas landelijk mee voorop loopt, wordt volop ruimte geboden om invloed uit te oefenen. Heb de interesse en enthousiasme om je met ons te buigen over deze onderwerpen, en wil je hier tijd voor vrijmaken: wij zijn heel blij met je ondersteuning. Het is, net als voor ons, vrijwilligerswerk. Het brengt erg veel informatie en kennis, en je kunt je steentje bijdragen aan je eigen leefomgeving door de leefbaarheid van Grashoek te behouden of te vergroten.