Dorpsfeest 29 & 30 juni 2019

Behalve op 16 december 2018 willen we in de zomer daarop, net voor de zomervakantie begint, ook een feestelijk weekend organiseren. Het weekend van 29- 30 juni 2019. Nog ongeveer een jaar te gaan, maar verenigingen, inwoners, parochie en dorpsoverleg zijn al begonnen om de viering voor te bereiden. Het moet een feest worden van, voor en door Grashoek! Gedacht wordt aan een event zoals dat in mei 2015 plaats vond (opening van het plein / ‘un hert veur Grashook’). Zaterdags willen we vooral genieten van muzikale activiteiten, waarbij we de organisatie zo veel mogelijk overlaten aan de jeugd/jongeren. Diverse verrassende activiteiten op en rond het plein (liefst alles op loopafstand) zullen vooral op zondag gepland worden. Gedacht wordt aan kraampjes waarin verenigingen en bedrijven zich presenteren, een tentoonstelling van kunstenaars in de kerk, en straattheater, een speur- of puzzeltocht, presentaties van verenigingen. We zoeken nog naar mogelijkheden om iets van de sfeer van 100 jaar geleden op te kunnen roepen. Als het mee zit is de herinrichting van het schoolplein dan klaar, waarbij ook De Horizon kan laten zien wat de mogelijkheden zijn van hun plein. En, eveneens als het meezit, is ‘Beej Wilmach Antiek’ weer zo ver dat we bij hen op het terras kunnen zitten.

Er is een stuurgroep bezig met het uitstippelen van de grote lijnen. Deze stuurgroep, onder leiding van Harold Stemkens, kan niet alleen alle ballen in de lucht houden. We zoeken nog meerdere vrijwilligers voor te vormen commissies, waarbij gedacht wordt aan: 

 • ​Horeca 
 • Muziek 
 • Activiteiten op en rond het plein (voor volwassenen en, eventueel apart, voor jeugd) 
 • Promotie 
 • Horeca / culinair. 

Met name de horeca moet voldoende aandacht krijgen met goede afspraken.

Het lijkt nog ver weg, maar de ervaring leert dat vroeg opstarten toch echt veel helpt. Dus bij deze: Een oproep voor vrijwilligers om deel te nemen (en vorm te geven) aan een commissie van de viering van 100 jaar Grashoek. Informatie over de organisatie kunt u inwinnen bij Harold Stemkens (via email: Harold@Stemkens.nl) Of via het secretariaat: info@Grashoek100.nl. 

En dan maar hopen op schitterend weer…

Read More

Boek geschiedenis 100 jaar Grashoek deel 2

Historische werkgroep

Met de oprichting van de parochie Grashoek op 16 december 1918 bentstond officieel het dorp Grashoek. Eind dit jaar bestaat Grashoek dus 100 jaar. Het 100 jarig bestaan van de parochie gaan we vieren op de ‘echte’ dag: 16 december 2018. De dag start met een eucharistieviering in de parochiekerk van Grashoek om 10.30 uur. Daarna is er een bijeenkomst in de Ankerplaats. De Historische Werkgroep Grashoek gebruikt het honderdjarig bestaan van Grashoek als moment om Deel II van de geschiedenis van Grashoek te publiceren en op 16 december te presenteren, de eerste exemplaren van het boek worden overhandigd aan de bisschop en aan de burgemeester van Peel en Maas. Deel I, getiteld ‘Waar de Groote Molenbeek ontspringt…’, staat in bijna iedere Grashoekse huiskamer in de boekenkast. Dit boek behandelt de oorsprong en de allereerste bewoning van het gebied in en rondom Grashoek en de eerste 50 jaar van de geschiedenis van het dorp, van 1918 tot en met 1968. Deel II telt straks ongeveer 300 pagina’s (even dik als het eerste deel), in kleurendruk, en met hetzelfde formaat als Deel I. In Deel II vindt u de geschiedenis van de periode 1968 tot en met 2018, in de vorm van een kroniek. Goed leesbaar en vol met feiten uit het alledaagse leven van Grashoek. Ook staan er in het boek 15 portretten van willekeurige inwoners van Grashoek, jong, oud, man, vrouw, gezin, alleenstaand. En natuurlijk speciale berichten over bijzondere gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Afgewisseld met honderden foto’s, vaak uniek materiaal. Een grote kans dat u u zelf of iemand die u goed kent, tegenkomt in het boek… Dit boek mag u niet missen. En u kunt nu al een exemplaar reserveren in de voorverkoop voor slechts € 25,-. De voorverkoop stopt op 1 oktober. Na deze datum kost het boek € 30,-. De uitgave van het boek vindt plaats in samenwerking met het Dorpsoverleg Grashoek. Op 16 december kunt u uw gereserveerd exemplaar afhalen in de Ankerplaats tussen 13.30 uur en 15.00 uur.

Reserveren is eenvoudig: maak € 25,- over naar IBAN NL 39 RABO 0301 7654 80 t.n.v. ‘Dorpsraad Grashoek’ onder vermelding van ‘Boek Grashoek’ en uw naam en adres. Vergeet vooral dat laatste niet: naam en adres en huisnummer!!!

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Dhr. Huub Kluijtmans, tel. 0493-536068, of: 06-22906123

Read More

Openbaar vervoer / wensbus

Dorpsvervoer Grashoek, Beringe en Koningslust.

De afgelopen jaren heeft de Stichting Dorpsvervoer GBK steeds meer mensen vervoerd naar plekken die voor hun belangrijk zijn. Zo vervoeren we mensen naar de dagvoorzieningen, het gemeenschapshuis, naar activiteiten in het dorp, huisarts, tandarts of fysio. Of gewoon naar de markt of winkel als u daar niet zelfstandig kan komen.

Omdat we vanaf september met twee bussen kunnen rijden kan ons aanbod flink worden uitgebreid.

U kunt nu ook een beroep op ons doen als u familie wilt bezoeken of voor vervoer naar andere plekken in Peel en Maas. Ook kunnen ritten verzorgd worden naar aangrenzende dorpen net buiten Peel en Maas. Zo kunnen scholieren die het Cita Verde college bezoeken ook gebruik maken van de bus. Ook inwoners die naar de trein in Horst Sevenum moeten kunnen we vervoeren. Andere ritten naar buiten Peel en Maas kunnen in overleg aangevraagd worden. We rijden geen routes naar plaatsen waar Arriva ook actief is. Wél kan men op verzoek naar opstapplaatsen in Beringe Panningen of Koningslust (Maasbreeseweg) gebracht worden.

Vanaf juli hebben we een vast kantoor in Gemeenschapshuis de Ankerplaats in Grashoek. Dit is bereikbaar van 08.00 uur tot 10.30 uur onder telefoonnummer 06-14956170.

Het dorpsvervoer is bedoeld voor inwoners van Grashoek, Beringe en Koningslust die niet of moeilijk in hun eigen vervoer kunnen voorzien of als men naar bestemmingen wil die moeilijk met openbaar vervoer te bereiken zijn. De bus rijdt alleen op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur.

De kosten van het vervoer is € 1,50 per enkele rit voor vervoer binnen Peel en Maas. Voor vervoer naar station Horst-Sevenum en naar Cita Verde in Horst is dat € 3,00 per enkele rit. Alle ritten moeten een dag van te voren aangevraagd worden. In noodgevallen kan ook voor dezelfde dag aangevraagd worden, maar het is dan niet zeker of dat nog geregeld kan worden.

Vrijwilligers

Het vervoer vraagt nogal wat inzet van vrijwilligers. Met nieuwe opgaves er bij hebben we nu 28 chauffeurs en dit willen we nog uitbreiden naar 35 chauffeurs. In principe rijden onze chauffeurs één dag per drie weken. Voor onze vrijwilligers hebben we geregeld overleg en ook af en toe een feest of barbecue en een eindejaars attentie. Zaken worden altijd in overleg geregeld en met voorkeuren wordt natuurlijk rekening gehouden.

Voor de planning van de ritten zoeken we 5 planners. De planners doen hun werk in ons kantoor in Gemeenschapshuis de Ankerplaats. De planner neemt ’s morgens van 08.30 uur tot 10.30 uur de rit aanvragen op voor de dag daarna. De planners kunnen daarna ook thuis hun werk doen als er een aanvraag is. Verder zijn er nog wat administratieve werkzaamheden. Het plannen gebeurt in een eenvoudig planprogramma. Begeleiding door de hoofdplanner is altijd aanwezig.

Als u informatie wil over het vrijwilligerswerk als chauffeur of planner of over het vervoer kunt u contact opnemen met:

Grashoek 

 • ​Grad Drissen | 06-41526886 of 077-3072104 | g_drissen@hotmail.com 
 • Frits Verlinden | 06-29041988 of 077-3073220 | fritsverlinden@gmail.com 

Beringe

 • ​Chris Tillemans | 06-22989662 | ctillemans@hetnet.nl 

Koningslust 

 • ​Piet Geurts | 06-55573999 | pamgeurts@home.nl
Read More

Wist u dat?

In een artikel in de Limburger van 20 juni worden zaken ten onrechte aan Dorpsoverleg Grashoek toegeschreven. Het herinnert ons er aan dat we een volgende keer teksten eerst moeten willen inzien alvorens die geplaatst worden. 

 • Dorpsoverleg heeft niets te maken met windmolens, heeft ook geen initiatieven genomen om onderzoek te laten plaats vinden naar de haalbaarheid er van. 
 • Grashoek energieneutraal in 2030: zou leuk zijn, maar het is aan de bevolking of men energie wil steken in om zo’n ambitie waar te maken. Dorpsoverleg wil het onderwerp duurzaamheid alleen op de agenda zetten zodat het nog meer gaat leven.
 • Optrekken met energiecoöperatie Peel Energie heeft dorpsoverleg niet genoemd, en is ook niet aan de orde.
 • Het beoordelen van het kansrijk zijn van een locatie is niet aan Dorpsoverleg, dat laten we graag over aan mensen die daar verstand van hebben.
 • Het is een beetje raar om in een krant te zetten dat eerst gesprekken met omwonenden plaats moeten vinden voordat het in de krant komt…. (wat wilde men ook al weer juist niet uit de krant vernemen?)

AED: binnenkort willen we reanimeren en het gebruik van AED’s agenderen bij de vergadering van dorpsoverleg. De eerste 6 minuten bij een hartstilstand zijn cruciaal, en we vragen ons af of de bereikbaarheid in het buitengebied extra aandacht behoeft. Wat opvalt is dat Grashoek maar 1 officiële AED heeft op 1700 inwoners, terwijl bijvoorbeeld Kessel 8 AED’s heeft op 4000 inwoners. Wil je graag betrokken zijn bij dit onderwerp, meld je dan aan bij info@infograshoek.nl . Misschien dat we bij voldoende animo binnenkort eens een cursus reanimeren kunnen organiseren.


‘Beej Wilmach Antiek’ zit weer volop met plannen om op de oude locatie een nieuwe start te maken. Met appartementen, een horeca deel (met terras), en ruimtes die op verschillende manieren ingevuld kunnen worden (bijvoorbeeld door verhuur aan een plaatselijke kleine ondernemer, een openbare ruimte, …. Nu heeft men weer het vertrouwen dat hun (aangepaste) dromen gerealiseerd kunnen gaan worden.


Herinrichting schoolplein: De Horizon wil hun schoolplein fors op de schop nemen. Het moet een plein voor het hele dorp worden. Een gezond (school-)plein voor het hele dorp met als motto’s: bewegen, spelen (spelend leren), rookvrij, meer groen, met verstopplekken, liefst na schooltijd open, kortom een plein dat anderen mag inspireren. Projecten/ideeën die daarbij genoemd worden zijn moestuinieren, buitenlessen, kinderopvang, buitenkeuken voor kinderen, zelfgemaakt insectenhotel, amfitheater. Kinderen (er is een kinderpanel samengesteld door school) en jeugd worden er natuurlijk uitdrukkelijk bij betrokken. En voor de realisatie wordt verder gerekend op ouders, leerkrachten, Dorpsoverleg, buurt, en eigenlijk: op heel Grashoek. Hegelsom is genoemd als voorbeeld waar men een prachtig schoolplein heeft gekregen met hulp van de universiteit van Maastricht. Daar heeft men ook een waterspeelplaats, en een plek waar je kunt zoeken in zand. Ook voor Grashoek heeft men een schoolplein voor ogen dat een ontmoetingsplek is voor iedereen, en waar kinderen zich prettig voelen. De mogelijkheden zijn natuurlijk ook afhankelijk van het budget. Het streven is dat het nieuwe plein halverwege volgend jaar gereed is.


Privacy wetgeving: Voor zowel bedrijven, overheid, organisaties als verenigingen en stichtingen geld vanaf 25 mei de nieuwe wetgeving omtrent privacygevoelige persoonsgegevens. Eigenlijk raakt het ons allemaal. Hebt u al voorbereidingen getroffen voor uw organisatie? De gemeente heeft informatie en handige tips op de website gezet. U vindt het via de link: https://www.peelenmaas.nl/inwoners-en- ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/wat-betekent- de-avg-voor-mijn-organisatie-of-vereniging


Verkeersdrempels Roomweg: door velen werden de verkeersdrempels op de Roomweg als te hoog/ steil ervaren. Bij nameting bleek er inderdaad sprake van te zijn dat dit op sommige plaatsen het geval is, dit wordt binnenkort aangepast. Op de kruising Roomweg-Spiesberg komt alsnog een plateau, omdat men ervaart dat daar nog vaak te hard wordt gereden. Wanneer je wilt worden meegenomen in het denkproces en de overwegingen hierover verwijzen we je naar www.infograshoek.nl.

Read More

Verslag druk bezochte woonvisie avond

Dorpsoverleg Grashoek organiseerde een avond rondom het thema ‘Wonen in Grashoek’, deze vond plaats op 11 oktober 2017 in de Ankerplaats. Centraal stond de leefbaarheid, met als voornaamste insteek het ‘wonen’. Rondom 4 tafels konden de bewoners van Grashoek meepraten over wat in hun ogen belangrijk was om goed te kunnen wonen, nu en in de toekomst. Afwisselend schoven aan de tafel aan medewerkers van: de gemeente Peel en Maas, van Wonen Limburg, van de Rabo-bank, en van een bouwbedrijf / makelaarskantoor.

De avond werd bezocht door ca. 40 dorpsgenoten, de meeste van hen hebben de presentielijst ingevuld (met email-adressen). 5 van hen hebben aangegeven in de toekomst benaderd te mogen worden om deel te nemen in een te vormen commissie om een vervolg op de avond te kunnen geven.

Read More
X