Bijenoase in Grashoek streeft naar aandacht voor biodiversiteit

Bijenoase in Grashoek streeft naar aandacht voor biodiversiteit

Bijenoase in Grashoek streeft naar aandacht voor biodiversiteit In mei 2018 wordt er een bijenoase geopend in Grashoek, aan de Belgenhoek nabij Bloemen en fruitpluktuin in de 7e Hemel. 

Waarom een bijenoase?
Een groot deel van ons landschap is erg arm qua biodiversiteit; er zijn weinig verschillende soorten planten waar insecten voedsel kunnen halen (de zogenaamde drachtplanten). Dat terwijl de wilde- en honingbijen, hommels en vlinders verantwoordelijk zijn voor 75 procent van ons voedsel. Als deze insecten dreigen uit te sterven betekent dit dat de gewassen die we eten niet meer bestoven kunnen worden. 
Als de bestuivers er niet meer zijn, is dat dus ook een probleem voor ons. Want deze bestuivende insecten zijn verantwoordelijk voor veel van ons voedsel; zoals aardbeien, appels, kersen, broccoli, komkommers, courgettes, pompoenen … 
De wilde solitaire bijen en honingbijen hebben chronisch honger en de helft van de 357 soorten in Nederland wordt met uitsterven bedreigd. Het gaat daarbij dus niet alleen om de ene bekende bijensoort die honing maakt. Het gaat ook om de andere 356 soorten die hun voedsel bij bloemen halen en tegelijk voor de bestuiving zorgen. Deze soorten zoeken in de winter ook schuilgelegenheid om te overwinteren voor het nieuwe jaar; een insecten- of bijenhotel is dan een uitkomst. 
De locatie waar de bijenoase met het informatiepunt komt te liggen is nabij in de 7e hemel; hier wordt al een paar jaar gewerkt aan een bloemrijk stuk grond dat eerst een agrarische bestemming had. Er is een bloemrijke akkerrand rond het perceel, en er zijn diverse bloemenborders met zowel vaste planten als allerlei één- en meerjarig zaaigoed waar insecten volop nectar en stuifmeel kunnen vinden. Ook is er een hoogstam fruitboomgaard en zijn er vele soorten zacht fruit waar de bestuivers goed werk kunnen doen. 
Er is een imkerij (met de honingbij) en door de realisatie van de bijenoase op een openbaar toegankelijke plek komt er hiermee aandacht voor de wilde bijen met een bijenhotel die de noodzaak voor biodiversiteit duidelijk maakt. 
U kunt bij de bijenoase terecht voor informatie over bijen, en om te leren over de wilde- en honingbij. Voor educatieve doeleinden (schoolkinderen o.a.) zijn er excursies mogelijk met uitleg. 
De bijenoase is een project vanuit de provincie Limburg om met de dorpsraden, groene verenigingen, gemeenten, imkers en zeker de scholen in elk dorp aandacht te vragen voor biodiversiteit. Waarbij steeds geldt “Wat kunt u nu zelf doen t.b.v. biodiversiteit”. Het project wordt mede tot stand gebracht door de Plattelandscoöperatie, die de brug slaat tussen agrarisch gebied, landschap, natuur en waarbij de solitaire bij de vliegende ambassadeur is! 
Het is belangrijk dat iedereen een bijdrage gaat leveren. Er verrijzen in het dorp op allerlei plaatsen kleine bordjes: “bijeen voor bijen”. Peel en Maas brengt daarmee een bijvriendelijke leefomgeving onder de aandacht van iedereen. De Solitaire bijen komen hier letterlijk in de 7e hemel en wij plukken er de vruchten van!​

X