Grashoek naar een duurzame toekomst

Grashoek naar een duurzame toekomst

Grashoek energieneutraal?

Dorpsoverleg wil het thema duurzaamheid het komend half jaar uitgebreid op de kaart zetten. De gemeenschap van Grashoek heeft al een rijke historie met het onderwerp energie. Zo werd er reeds in 1914 naar steenkolen geboord en werd de turf uit het gebied decennia lang gebruikt voor huishoudens en industrie. In 2016 werd er door een projectontwikkelaar een zonneveld gepland direct aan de rand van het dorp. Dit leidde tot veel verzet, de aanpak was niet handig gekozen om het dorp met dit plan te confronteren. Dit past niet in de cultuur van de peelstreek waarin samenwerking erg belangrijk is. Het past ook niet in het credo van Peel en Maas van zelfsturing, en niet in het beeld van de toekomst waarin energie een lokale economie is. Dit is in Grashoek niet uniek, maar wel een prachtige casus om te laten zien dat het anders kan. Er zijn wel degelijk duurzame kansen. Grashoek kan door vervolgstappen te zetten zelf de regie in handen nemen. We willen laten zien dat duurzaamheid op een prachtige wijze past in de groei en toekomst van kleine kernen. De bedoeling is nu om in het najaar van 2018 in de kerk van Grashoek een duurzaamheidstentoonstelling te organiseren gericht op verschillende invalshoeken van duurzaamheid. Naast de tentoonstelling willen we enkele bijeenkomsten organiseren: films/ workshops, en sprekers die uitlichten wat trends en ontwikkelingen zijn. En uiteindelijk wat je er zelf mee kunt. Bewustwording is het belangrijkste doel: vanuit het geheel kijkend (holistisch) willen we een aanzet geven om over de duurzaamheid- thema’s na te denken waarna men zelf conclusies kan trekken. De doelgroep is: ‘buren burgers en buitenlui’.

We vergeten hierbij niet de allerbelangrijkste gasten van dit event: de kinderen die de toekomst van de gemeenschap straks van ons overnemen. We hopen hen bijzondere ervaringen rondom duurzaamheid te kunnen bieden. Zo wordt onder andere een tijdcapsule begraven met de ideeën van de kinderen. Deze wordt opgegraven in 2030 met de dan volwassen ‘kinderen’. Ook willen we het verhaal geschreven door Daan Arkesteijn op één of andere manier een plaats geven. Bijvoorbeeld door er een toneelstuk van te maken?

Op 21 april vond er in de Ankerplaats een boerenontbijt plaats, waar mensen van verschillende achtergrond konden meepraten over het event. Zo waren er mensen van de gemeente (o.a. wethouder Roland van Kessel), van de basisschool, van Leudal waar men eerder iets vergelijkbaars organiseerde, van IVN, Gloei, etc.

Voor de organisatie doen we een beroep op de kennis en vaardigheden van Daan Arkesteijn van ‘Enter Next Level’ dat zich richt op coaching op gebied van duurzaamheid.

Voor informatie over de plannen betreffende de tentoonstelling en de bijeenkomsten kunt u contact opnemen met Paulien van der Woude, mailadres: info@infograshoek.nl.

X