Samen naar een duurzame toekomst in Grashoek

Samen naar een duurzame toekomst

Grashoek bestaat 100 jaar en dat gaan we groots vieren. Omdat we óók over 100 jaar nog willen genieten van ons mooie dorp, grijpen we dit moment aan om aandacht te vragen voor het thema duurzaamheid. Juist in kleine kernen zoals Grashoek speelt duurzaamheid een belangrijke rol voor de leefbaarheid en de toekomst ervan. Als kleine kern kunnen we het verschil maken.

Een aantal jaar geleden lagen er plannen om in Grashoek een zonnepanelenweide te realiseren. Dat leidde tot veel verzet onder de inwoners. Maar feit is dat we niet meer om het thema duurzaamheid heen kunnen. Dus willen we inwoners aan het denken zetten: wat kunnen en willen we dan wél rondom het thema duurzaamheid?

Samen naar de toekomst

Uit Dorpsoverleg Grashoek is, samen met enkele enthousiastelingen, de initiatiefgroep ‘Duurzaam Grashoek’, ontstaan. Deze is bezig om in kaart te brengen hoe dat we aan de slag kunnen met duurzaamheid. Deze initiatiefgroep wordt ondersteund door Daan Arkesteijn, een onafhankelijke adviseur op het gebied van duurzaamheid. De initiatiefgroep wil vooral sámen nadenken over allerlei duurzaamheidsacties. Samen met buurtgenoten, dorpsgenoten, bedrijven en instellingen van Grashoek. Want dat is nou juist de kracht van een kleine kern: de hechte gemeenschap.

Op dit moment richt Duurzaam Grashoek zich op drie pijlers: het organiseren van een groot evenement rondom het thema duurzaamheid, aandacht voor duurzame landbouw en veehouderij, en een opgerichte energiecoöperatie voor ons dorp, onze omgeving en (sociale) duurzaamheid. Met positieve energie.

Evenement rondom duurzaamheid

Een evenement om het thema duurzaamheid in Grashoek én omstreken een kickstart te geven. Tijdens dit evenement willen we inwoners informeren over duurzaamheid door een beurs, symposia en door activiteiten voor kinderen en jongeren. Laten zien dat het niet iets is over ‘geitenwollensokken’ en dat écht geen ver-van-mijn-bed-show is. We hopen inwoners te laten ervaren dat duurzaamheid ook sexy kan zijn én dat je met kleine acties al een groot verschil kan maken. We willen duurzaamheid onder de aandacht brengen bij zowel inwoners als bij ondernemers, zoals agrariërs. Niet ‘omdat het moet’, maar omdat we graag willen dat duurzaamheid iets wordt van ons allemaal. Zeker ook voor onze kinderen, de generatie die het meest te maken krijgt met wat we doen (en niet doen) op gebied van duurzaamheid.

We willen dit evenement groots aanpakken. Daarom organiseren we dit niet alleen, maar hebben we hulp ingeschakeld van de gemeente Peel en Maas, de provincie Limburg, de Rabo-bank en van anderen. Samen weten we méér én komen we verder.

Duurzame landbouw en veehouderij

Eén van de speerpunten is aan de slag gaan met duurzaamheid bij agrariërs in Grashoek. Het achterliggende idee hiervoor is het zogenaamde Total Circulair Farm Concept: een ontwerp voor een duurzame manier van omgaan met mestverwerking én energie. Hierbij wordt in de agrarische sector mest letterlijk gebruikt als bron van energie. Simpel gezegd wordt er biogas uit dikke mest gewonnen. Dat biogas (‘groen gas’) kan vervolgens in de omgeving weer gebruikt worden, bijvoorbeeld als alternatief voor aardgas.

Coöperatie

Het derde speerpunt is de inmiddels opgerichte energiecoöperatie: de Coöperatie Duurzame Energie Grashoek. Doel van deze coöperatie: sámen aan de slag gaan om Grashoek en omgeving op velerlei terrein te versterken. Met als sterke poot: duurzaamheid. Op wat voor manier? Ook hier is het achterliggende idee: een collectieve aanpak, dit is iets van ons allemaal. Samen willen we hier invulling aan geven en nadenken over het ‘hoe en wat’.

Want samen staan we sterker. Samen bereiden we ons voor op de toekomst. Samen zorgen we ervoor dat we óók over 100 jaar nog kunnen genieten van ons mooie Grashoek.

Paulien van der Woude,

Lindy Bos

Grashoek naar een duurzame toekomst

Grashoek energieneutraal?

Dorpsoverleg wil het thema duurzaamheid het komend half jaar uitgebreid op de kaart zetten. De gemeenschap van Grashoek heeft al een rijke historie met het onderwerp energie. Zo werd er reeds in 1914 naar steenkolen geboord en werd de turf uit het gebied decennia lang gebruikt voor huishoudens en industrie. In 2016 werd er door een projectontwikkelaar een zonneveld gepland direct aan de rand van het dorp. Dit leidde tot veel verzet, de aanpak was niet handig gekozen om het dorp met dit plan te confronteren. Dit past niet in de cultuur van de peelstreek waarin samenwerking erg belangrijk is. Het past ook niet in het credo van Peel en Maas van zelfsturing, en niet in het beeld van de toekomst waarin energie een lokale economie is. Dit is in Grashoek niet uniek, maar wel een prachtige casus om te laten zien dat het anders kan. Er zijn wel degelijk duurzame kansen. Grashoek kan door vervolgstappen te zetten zelf de regie in handen nemen. We willen laten zien dat duurzaamheid op een prachtige wijze past in de groei en toekomst van kleine kernen. De bedoeling is nu om in het najaar van 2018 in de kerk van Grashoek een duurzaamheidstentoonstelling te organiseren gericht op verschillende invalshoeken van duurzaamheid. Naast de tentoonstelling willen we enkele bijeenkomsten organiseren: films/ workshops, en sprekers die uitlichten wat trends en ontwikkelingen zijn. En uiteindelijk wat je er zelf mee kunt. Bewustwording is het belangrijkste doel: vanuit het geheel kijkend (holistisch) willen we een aanzet geven om over de duurzaamheid- thema’s na te denken waarna men zelf conclusies kan trekken. De doelgroep is: ‘buren burgers en buitenlui’.

We vergeten hierbij niet de allerbelangrijkste gasten van dit event: de kinderen die de toekomst van de gemeenschap straks van ons overnemen. We hopen hen bijzondere ervaringen rondom duurzaamheid te kunnen bieden. Zo wordt onder andere een tijdcapsule begraven met de ideeën van de kinderen. Deze wordt opgegraven in 2030 met de dan volwassen ‘kinderen’. Ook willen we het verhaal geschreven door Daan Arkesteijn op één of andere manier een plaats geven. Bijvoorbeeld door er een toneelstuk van te maken?

Op 21 april vond er in de Ankerplaats een boerenontbijt plaats, waar mensen van verschillende achtergrond konden meepraten over het event. Zo waren er mensen van de gemeente (o.a. wethouder Roland van Kessel), van de basisschool, van Leudal waar men eerder iets vergelijkbaars organiseerde, van IVN, Gloei, etc.

Voor de organisatie doen we een beroep op de kennis en vaardigheden van Daan Arkesteijn van ‘Enter Next Level’ dat zich richt op coaching op gebied van duurzaamheid.

Voor informatie over de plannen betreffende de tentoonstelling en de bijeenkomsten kunt u contact opnemen met Paulien van der Woude, mailadres: info@infograshoek.nl.

Read More
X