Verslag druk bezochte woonvisie avond

Verslag druk bezochte woonvisie avond

Dorpsoverleg Grashoek organiseerde een avond rondom het thema ‘Wonen in Grashoek’, deze vond plaats op 11 oktober 2017 in de Ankerplaats. Centraal stond de leefbaarheid, met als voornaamste insteek het ‘wonen’. Rondom 4 tafels konden de bewoners van Grashoek meepraten over wat in hun ogen belangrijk was om goed te kunnen wonen, nu en in de toekomst. Afwisselend schoven aan de tafel aan medewerkers van: de gemeente Peel en Maas, van Wonen Limburg, van de Rabo-bank, en van een bouwbedrijf / makelaarskantoor.

De avond werd bezocht door ca. 40 dorpsgenoten, de meeste van hen hebben de presentielijst ingevuld (met email-adressen). 5 van hen hebben aangegeven in de toekomst benaderd te mogen worden om deel te nemen in een te vormen commissie om een vervolg op de avond te kunnen geven.

X