Wist u dat?

Wist u dat?

In een artikel in de Limburger van 20 juni worden zaken ten onrechte aan Dorpsoverleg Grashoek toegeschreven. Het herinnert ons er aan dat we een volgende keer teksten eerst moeten willen inzien alvorens die geplaatst worden. 

  • Dorpsoverleg heeft niets te maken met windmolens, heeft ook geen initiatieven genomen om onderzoek te laten plaats vinden naar de haalbaarheid er van. 
  • Grashoek energieneutraal in 2030: zou leuk zijn, maar het is aan de bevolking of men energie wil steken in om zo’n ambitie waar te maken. Dorpsoverleg wil het onderwerp duurzaamheid alleen op de agenda zetten zodat het nog meer gaat leven.
  • Optrekken met energiecoöperatie Peel Energie heeft dorpsoverleg niet genoemd, en is ook niet aan de orde.
  • Het beoordelen van het kansrijk zijn van een locatie is niet aan Dorpsoverleg, dat laten we graag over aan mensen die daar verstand van hebben.
  • Het is een beetje raar om in een krant te zetten dat eerst gesprekken met omwonenden plaats moeten vinden voordat het in de krant komt…. (wat wilde men ook al weer juist niet uit de krant vernemen?)

AED: binnenkort willen we reanimeren en het gebruik van AED’s agenderen bij de vergadering van dorpsoverleg. De eerste 6 minuten bij een hartstilstand zijn cruciaal, en we vragen ons af of de bereikbaarheid in het buitengebied extra aandacht behoeft. Wat opvalt is dat Grashoek maar 1 officiële AED heeft op 1700 inwoners, terwijl bijvoorbeeld Kessel 8 AED’s heeft op 4000 inwoners. Wil je graag betrokken zijn bij dit onderwerp, meld je dan aan bij info@infograshoek.nl . Misschien dat we bij voldoende animo binnenkort eens een cursus reanimeren kunnen organiseren.


‘Beej Wilmach Antiek’ zit weer volop met plannen om op de oude locatie een nieuwe start te maken. Met appartementen, een horeca deel (met terras), en ruimtes die op verschillende manieren ingevuld kunnen worden (bijvoorbeeld door verhuur aan een plaatselijke kleine ondernemer, een openbare ruimte, …. Nu heeft men weer het vertrouwen dat hun (aangepaste) dromen gerealiseerd kunnen gaan worden.


Herinrichting schoolplein: De Horizon wil hun schoolplein fors op de schop nemen. Het moet een plein voor het hele dorp worden. Een gezond (school-)plein voor het hele dorp met als motto’s: bewegen, spelen (spelend leren), rookvrij, meer groen, met verstopplekken, liefst na schooltijd open, kortom een plein dat anderen mag inspireren. Projecten/ideeën die daarbij genoemd worden zijn moestuinieren, buitenlessen, kinderopvang, buitenkeuken voor kinderen, zelfgemaakt insectenhotel, amfitheater. Kinderen (er is een kinderpanel samengesteld door school) en jeugd worden er natuurlijk uitdrukkelijk bij betrokken. En voor de realisatie wordt verder gerekend op ouders, leerkrachten, Dorpsoverleg, buurt, en eigenlijk: op heel Grashoek. Hegelsom is genoemd als voorbeeld waar men een prachtig schoolplein heeft gekregen met hulp van de universiteit van Maastricht. Daar heeft men ook een waterspeelplaats, en een plek waar je kunt zoeken in zand. Ook voor Grashoek heeft men een schoolplein voor ogen dat een ontmoetingsplek is voor iedereen, en waar kinderen zich prettig voelen. De mogelijkheden zijn natuurlijk ook afhankelijk van het budget. Het streven is dat het nieuwe plein halverwege volgend jaar gereed is.


Privacy wetgeving: Voor zowel bedrijven, overheid, organisaties als verenigingen en stichtingen geld vanaf 25 mei de nieuwe wetgeving omtrent privacygevoelige persoonsgegevens. Eigenlijk raakt het ons allemaal. Hebt u al voorbereidingen getroffen voor uw organisatie? De gemeente heeft informatie en handige tips op de website gezet. U vindt het via de link: https://www.peelenmaas.nl/inwoners-en- ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/wat-betekent- de-avg-voor-mijn-organisatie-of-vereniging


Verkeersdrempels Roomweg: door velen werden de verkeersdrempels op de Roomweg als te hoog/ steil ervaren. Bij nameting bleek er inderdaad sprake van te zijn dat dit op sommige plaatsen het geval is, dit wordt binnenkort aangepast. Op de kruising Roomweg-Spiesberg komt alsnog een plateau, omdat men ervaart dat daar nog vaak te hard wordt gereden. Wanneer je wilt worden meegenomen in het denkproces en de overwegingen hierover verwijzen we je naar www.infograshoek.nl.

X